Werkwijze

2017
januari 13

Aanmelden & intake

Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden. U kunt contact met mij opnemen via de mail of de telefoon (zie contact pagina). We kunnen dan een afspraak maken voor een intakegesprek. Dit intakegesprek is kosteloos en volledig vrijblijvend. Het intakegesprek is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen en een beeld te krijgen van de problematiek. Als uw kind eerder is onderzocht door een deskundige (bijvoorbeeld psycholoog, orthopedagoog) is het prettig als u het onderzoeksverslag meeneemt. Als u over andere relevante informatie beschikt (zoals toetsuitslagen) is het altijd raadzaam die ook mee te nemen.
januari 13

Onderzoek

Na het intakegesprek zal in de meeste gevallen een didactisch onderzoek plaatsvinden. Wanneer er al een onderzoek is gedaan door bijvoorbeeld een orthopedagoog  kan ik mijn behandeling hierop aansluiten.  Als een didactisch onderzoek nodig is, dan zal deze gericht op de probleemstelling worden afgenomen. Verschillende erkende toetsen zullen hierbij als leidraad dienen. Observaties en een gesprek met uw kind spelen ook een belangrijke rol.
januari 13

Handelingsplan

Naar aanleiding van het onderzoek wordt een plan opgesteld (handelingsplan). De uitslagen van het onderzoek en het handelingsplan worden met de ouders besproken. Een handelingsplan wordt meestal opgesteld voor een periode van 12 weken.
januari 13

Begeleiding

De begeleiding (remedial teaching) vindt plaats in wekelijkse behandelingen van 45 minuten. De planning wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld. De begeleiding vindt in de meeste gevallen plaats na schooltijd in de praktijk zelf. Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdens schooltijd een tijdstip vast te leggen (altijd in overleg met school).  Er zal gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma’s. Er is contact met de school van uw kind over afstemming van de begeleiding op de werkwijze van de school (altijd in overleg met de ouders). Naar  wens kan er ook huiswerk meegegeven worden om thuis te oefenen.  Leerproblemen en stoornissen gaan vaak samen met onzekerheid, faalangst en problemen in de werkhouding. Tijdens de begeleiding zal hier ook extra aandacht aan worden geschonken.
januari 13

Toetsing & evaluatie

Na 12 weken worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Deze evaluatie zal samengaan met het afnemen / herhalen van een of meerdere toetsen. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een evaluatiegesprek. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode en het evaluatieverslag besproken. Op dat moment maken we afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding. Bij kinderen met een leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie) duurt de begeleiding vaak langer dan 12 weken.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search