Praktijk ZieZo begeleidt kinderen met (leer)problemen van de basisschool en het speciaal basisonderwijs. Ook leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen voor huiswerkbegeleiding terecht bij praktijk ZieZo.

De begeleiding richt zich op de volgende gebieden:

 • Dyslexie
 • Lezen & spelling
 • Taal
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Dyscalculie
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Faalangst
 • Schrijven
 • Huiswerkbegeleiding
 • Hoogbegaafdheid
Praktijk Ziezo - Begeleiding

Remedial teaching is het op een deskundige manier geven van specialistische hulp en begeleiding bij (leer) problemen. Door hulp van de remedial teacher leert uw kind hoe het deze problemen kan aanpakken, krijgt het meer zelfvertrouwen en kan daardoor weer beter functioneren op school.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search