Welkom op de website van RT praktijk ZieZo.

RT praktijk ZieZo is een praktijk voor remedial teaching en individuele begeleiding van kinderen en is gehuisvest in Beek (Montferland). De praktijk richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. De praktijk biedt zowel onderzoek naar leerproblemen als individuele begeleiding voor kinderen met leerproblemen en/of een leerstoornis. Tot de mogelijkheden behoort ook het begeleiden van kinderen met een leerlinggebonden financiering ("rugzakje") op school. Ouders en scholen kunnen zich melden voor informatie, onderzoek en behandeling.

Mogelijkheden:

Onderzoek:

 • Dyslexiescreening
 • Onderzoek op het gebied van rekenen / lezen / spelling / begrijpend lezen / taal

Individuele begeleiding op het gebied van:
 • Dyslexie
 • Lezen & spelling
 • Taal
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Dyscalculie
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Faalangst
 • Schrijven
 • Huiswerkbegeleiding
 • Hoogbegaafdheid

RT praktijk ZieZo is lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). Voor informatie, aanmelding of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek, neemt u dan contact op met de praktijk.

Contact

Praktijk ZieZo
Deelhorstweg 10
7037 CR Beek (Montferland)
0316 - 240828
info@praktijkziezo.nl
www.praktijkziezo.nl

Lid Landelijke
Beroepsvereniging
Remedial Teachers
Registratienummer:
161219


Links